คลังเก็บหมวดหมู่: สิงคโปร์

สิงคโปร์ (Singapore) หรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อังกฤษ: Republic of Singapore) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางบริเวณตอนใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย รวมถึงอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

ภูมิอากาศสิงคโปร์

ภูมิอากาศสิงคโปร์ ทางด้านสภาพภูมิอากาศ ของประเทศสิงคโปร์โดย รวมมักจะอยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยคร่าวๆ อยู่ที่ประมาณ 25 – 32 องศาเซลเซียส แบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด 4 ฤดู คือ

1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season) อยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ สภาพอากาจะเป็นอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 23 – 26 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศจะเย็นสูงที่สุดในช่วงประมาณเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิที่ต่ำสุดวัดได้ประมาณ 20 องศาเซลเซียส สำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนตกอย่างหนักและลมกรรโชกแรงจาก อิทธิพลมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon) จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม สำหรับช่วงฤดูนี้จะเป็นช่วงอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดได้โดยประมาณ 31 – 34 องศาเซลเซียส อากาศมีลักษณะร้อนที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศาเซลเซียส

3. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season) จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน จะมีลักษณะฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงจากอิทธิพลของทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

4. ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon) จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งฤดูนี้จะเป็นช่วงที่มีอากาศค่อนข้างอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก

โพสท์ใน สิงคโปร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ภูมิประเทศสิงคโปร์

ภูมิประเทศ สิงคโปร์ (Singapore) ตั้งอยู่ใกล้บริเวณ เส้นศูนย์สูตรอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยและต่อจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เป็นจัดได้ว่า เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในแถบเอซียตะวันออก เฉียงใต้

สิงคโปร์ มีลักษณะไม่ได้เป็นเกาะเพียงเกาะเดียวดังเช่นประเทศอื่น แต่ประกอบด้วยเกาะหลักหนึ่งเกาะส่วนเกาะที่เหลือก็จะรายล้อมรอบอีก 63 เกาะ เกาะหลักมีจะเนื้อที่โดยประมาณ 682 ตารางกิโลเมตร ตำแหน่งทางด้านภูมิศาสตร์ของที่นี่คือ 136.8 กม. เหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออกและเส้นแวงที่ 104 องศา 06 ลิปดาตะวันออก ทำให้มีสภาพภูมิประเทศทำเลที่ตั้งติดทะเลชายฝั่งทั้ง 3 ด้าน อยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์ ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ ทำเลอันยอดเยี่ยมเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์ได้เปรียบในเรื่องของเป็น ศูนย์กลางทางการค้า การสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก

ประเทศเพื่อนบ้านของสิงคโปร์

  • มาเลเซีย : เกาะสิงคโปร์เชื่อมต่อกับมาเลเซียด้วยสะพานข้ามทะเลสองสาย
  • อินโดนีเซีย : นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสิงค์โปร์ไปเกาะหลักของหมู่เกาะเรียล (Riau) ในประเทศอินโดนีเซียได้โดยนั่งเรือข้ามฟากซึ่งใช้ระยะไม่นาน
  • ไทย และ ฟิลิปปินส์ : นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว โดยสายการบินเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

เวลา
สิงคโปร์จะมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

โพสท์ใน สิงคโปร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

ประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ก่อนศตวรรษที่ 14 ได้การถูกบันทึกเอาไว้อย่างเห็นชัดเจน อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 14 ประเทศสิงคโปร์ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งเมืองชวา ในเวลาต่อมาต้นศตวรรษที่ 15 ก็ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม จนถูกประมุขแห่งมะละกาเข้ามาแย่งชิงบัลลังก์ไป และเมื่อประเทศโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา ทำให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศราชของโปรตุเกสในราวปี ค.ศ. 1498 และในเวลาต่อมาก็ ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแคว้นฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ 17

เมื่อประเทศอังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาบริเวณแหลมมลายูกลางศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มสนใจประเทศสิงคโปร์ ในปี ค.ศ. 1819 อังกฤษได้มีการขอเช่าเกาะประเทศสิงคโปร์จากจักรวรรดิ์ยะโฮร์ซึ่งตกอยู่ภาย ใต้การปกครองของแคว้นฮอลันดา ในช่วงปี 1824 ประเทศอังกฤษได้มีสิทธิครอบครองประเทศสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้ กับแคว้นฮอลันดา ในเวลาต่อมาปี ค.ศ. 1826 ประเทศสิงคโปร์ได้ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์ (Straits Settlement) ซึ่งทำให้บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลโดยประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งเกาะปีนัง และเกาะมะละกาอีกด้วย และช่วงเวลาต่อมาในปี ค.ศ. 1857 รัฐบาลอังกฤษได้เข้ามาปกครองดูแลระบบนี้เอง ในปี ค.ศ. 1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) ของอังกฤษ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยกฐานะให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศ (Separate Crow colony) เมื่ออังกฤษกลับมาควบคุมสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1942-1946)

ใน ฐานะที่ประเทศสิงคโปร์เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศนั้น สิงคโปร์มีอำนาจการปกครองกิจการภายในของประเทศแต่ไม่สามารถหรือไม่มีอำนาจ ดูแลกิจการฝ่ายทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากประเทศอังกฤษมาปกครองอยู่ ในสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) นั้น ประเทศอังกฤษเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกบางส่วน (6 คน จาก 22 คน) ได้ ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาบางส่วนนี้ในปี 1948 พรรคก้าวหน้า (Progressive Party) ของสิงคโปร์ได้ที่นั่งมากที่สุด ในช่วงเวลาต่อมาในปี ค.ศ. 1951 สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งถูกเพิ่มจากเดิมเป็น 9 คน ในจำนวน 25 คน และในปี ค.ศ. 1955 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวน 25 คน ในจำนวน 32 คน

ต่อ มาอังกฤษให้ชาวสิงคโปร์ได้ถืออำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นใน ช่วง 10 ปี ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเปลี่ยนชื่อ โดยเป็นสาธารณรัฐนั้น สิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทั้งหมด 3 ชุด คือ (1) รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชล (David Marshall) ปี ค.ศ. 1955-1956 (2) รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อค (Lim Yew Hock) จากปี ค.ศ. 1956-1959 และ (3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) ซึ่งตกอยู่ภายใต้รัฐบาลนี้สิงคโปร์ได้มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์ แล้ว และนายลี กวน ยูได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาต่อมาในปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมอยู่ในสมาพันธรัฐมาเลเซีย และอยู่ได้เพียง 2 ปี

นับ จากปี ค.ศ. 1965 เมืองสิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอำนาจอธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูปของสาธารณรัฐ หลังจากนั้นประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว โดยเป็นเวลานานถึง 25 ปี ซึ่งก็คือ นาย ลี กวน ยู ทั้งนี้เนืองจากพรรคกิจประชา (PAP: People’ Action Party) ซึ่งนาย ลี เป็นผู้ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อม

ในช่วงทศวรรษ 1990 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการปกครองของประเทศสิงคโปร์จากผู้นำกลุ่ม เก่า (Old Guards) เป็นผู้นำรุ่นใหม่ (New Guards) นายโก๊ะ จ๊กตง (Goh Chok Tong) ได้รับการแต่งตั้ง จากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1990 นาย ลี กวน ยู ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลชุดใหม่โดยเป็นรัฐมนตรีอาวุโส และในช่วงปี ค.ศ. 1993 สิงคโปร์เริ่มใช้ระบบประธานาธิบดีแบบใหม่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยโดยตรงจากประชาชน

ปัจจุบันปี ค.ศ. 2006 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกผู้นำคนใหม่และทีมที่มี ความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม พรรคกิจประชาก็ยังได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเหมือนเช่นเดิม โดยพรรค PAP ได้รับที่นั่งในฝ่ายรัฐบาล 82 ที่นั่งจาก 84 ที่นั่ง ซึ่งเท่ากับสมัยนายโก๊ะ จ๊กตงได้รับตำแหน่งในปี พ.ศ. 2544 แต่ได้คะแนนเสียงลดลงจากสมัยแรกที่ได้ 75.3 เป็น66.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลนี้ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของนาย ลี เซียน ลุง สมัยที่สองซึ่งรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันในเรื่องของปัญหาคนยากไร้ ผู้สูงอายุและคนว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นาย ลี เซียน ลุงจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นั้น เขาได้เน้นโยบายแบ่งปันรายได้ผนวกกับความอ่อนแอและแตกแยกของพรรคฝ่ายค้าน ทำให้พรรค PAP ได้ครองอำนาจมาเป็นระยะเวลา 4 ทศวรรษ

โพสท์ใน สิงคโปร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

สิงคโปร์

ประเทศ สิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore) หรือชื่อถ้าเรียกเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อังกฤษ: Republic of Singapore) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละติจูดที่ 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก (1°17′N 103°51′E) ตั้งอยู่ทางบริเวณตอนใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย รวมถึงอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

โพสท์ใน สิงคโปร์ | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น