คลังเก็บหมวดหมู่: ประเพณี วัฒนธรรม

สถาปัตยกรรมของสิงคโปร์

สถาปัตยกรรมของสิงคโปร์ที่เป็นลักษณะ อาคารนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

FUSIONOPOLIS
ต้นแบบที่ 1
อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของอาคารที่มีการจัดพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้าหรือ สกายไลน์ให้เป็นไปตามแนวคิดธรรมชาติ ด้วยการนำเอาการออกแบบตามแนวทางสถาปัตยกรรมแบบใหม่ล่าสุดของประเทศมาใช้ จนทำให้อาคารเดิมกลายเป็นอาคารสีเขียวที่เป็นต้นแบบของอาคารสีเขียวในอนาคตแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะรูปลักษณ์ของดาดฟ้าที่มีความเป็นธรรมชาติ มากที่สุด

Foster + Partner
ต้นแบบที่ 2 Foster + Partner
อาคารคอมเพล็กซ์ที่มีความสูงประมาณ 15 ชั้น เป็นอาคารที่ได้มีการสร้างด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ใช้ระบบอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานมาจากการบริหารอาคารตามแนวทางธรรมชาติ อาคารแห่งนี้ได้มีการนำพืชพรรณมาปลูกภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึง จนว่ากันกว่าเป็นอาคารที่มีาการปลูกพืชมากที่สุดในโลก อาคารยังมีเทอร์เรสทุกชั้นที่เป็นแลนสเคปของสวนต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเชื่อว่าจะทำให้ตัวอาคารภายในเย็นลง และระบายความร้อนได้ดีขึ้น ในระหว่างเวลากลางวันแสงแดดตามธรรมชาติถูกนำเข้าไปภายในอาคารจะรอดอยู่ได้เพราะการใช้ปริซึมซึ่งทำการเบนแสงแดดมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ทุกต้น การวางระบบระบายน้ำและการชลประทานที่บูรณาการด้วยคุณสมบัติที่เป็นสีเขียว และให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้พักอาศัย

UNStudio
ต้นแบบที่ 3 UNStudio
สถาปัตยกรรมอาคารนี้อยู่ในกลุ่มของ Singapore University of Technology and Design ซึ่งอาคารนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบหลังคาแคมปัสตามแนวคิดสิงแวดล้อม แม้ว่าต้นทุนของหลังคาแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าหลังคาปกติหลายเท่า และยังได้มีการทำมาจากแพลตตินั่ม ซึ่งมีราคาแพงที่สุดในบรรดาวัสดุที่มีใช้ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นเทอร์เรสที่เป็นทางเดินภายในอาคารยังเน้นการเพิ่มสีสันของต้นไม้นานาพรรณที่ทำให้เกิดความสดชื่นระหว่างที่นักศึกษาใช้พื้นที่ดังกล่าวอาคารใช้การออกแบบที่เน้นการใช้ระบบธรรมชาติในการให้แสงสว่างระหว่างวันและใช้พลังงานโซล่าในการผลิตไฟฟ้าของอาคาร จนทำให้อาคารนี้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับการก่อสร้างอาคารในประเทศสิงคโปร์

Technological University in Singapore
ต้นแบบที่ 4 Technological University in Singapore อาคาร 5 ชั้นแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งของอาคารจากแนวคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นอาคารมหัศจรรย์แห่งหนึ่งในโลก ด้วยการชูจุดเด่นของแนวคิดเกี่ยวกับ การปรับหลังคาแบบสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยการแปลงโฉมหลังคาเป็นแลนสเคปสีเขียวเต็มรูปแบบ อาคารแห่งนี้เต็มไปด้วยซุ้มและกำแพงที่เป็นกระจกที่ทำให้ประหยัดต่อพลังงานและลดการทะลุทะลวงของแสงแดด พร้อมกับให้ความอบอุ่นภายในตัวอาคารอย่างเหมาะสม และยังทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้เห็นวิวและแสงแดดที่ส่องเข้าไปภายในได้มากกว่าอาคารทั่วไป

ต้นแบบที่ 5 อาคารที่ทำการของรัฐบาล
เป็นอาคารที่ทาง รัฐบาลของสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญมากต่อการผลักดันและ การออกแบบอาคารตามแนวคิดสิงแวดล้อมในประเทศ และที่สำคัญรัฐบาลทำการปรับอาคารให้ทันสมัย และเป็นตัวอย่างให้หน่่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ก่อนที่จะร้องขอให้ CEO ของบริษัท หรือหน่วยงานสำคัญๆ ทำตามผู้เชี่ยวชาญในสิงคโปร์ชี้ว่าการวางแผนเพื่องานการออกแบบอาคารในอนาคตในสิงคโปร์ไปสู่แนวทางแบบกรีน ก็เพื่อให้ประเทศสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวของอาคารใหม่ๆ

โพสท์ใน ประเพณี วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรมสิงค์โปร์ | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

พิพิธภัณฑ์และโบสถ์คุกชางกี สิงคโปร์

พิพิธภัณฑ์และโบสถ์คุกชางกี
พิพิธภัณฑ์และโบสถ์คุกชางกี เป็นอีกพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าใรนัก โบสถ์แห่งนี้มีการสร้างขึ้นโดยนักโทษชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการเก็บสะสมรูปภาพ แบบร่าง และของใช้ส่วนตัวต่างๆ ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ย้อนไปถึงสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาบุกรุกระหว่างปี 1942 -1945 โดยเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ได้รับการบริจาคจากผู้ที่เคยเป็นนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของถนนชางกี (ทางซ้ายของประตูทางเข้าหลักเรือนจำชางกี)

โพสท์ใน ประเพณี วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความเห็น

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวจีน สิงคโปร์

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวจีน สิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวจีน ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอารยธรรมของชาวจีนในช่วงระหว่างปี 1920-1930 บริเวณโดยรอบ ตัวพิพิธภัณฑ์จะประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องนอน ห้องรับประทานอาหารและบริเวณนั่งเล่น สะท้อนให้เห็นถึงการปลูกสร้าง การใช้ชีวิต ของคนจีน ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องลายคราม เครื่องดนตรีและภาพถ่ายตั้งแต่สมัยอดีต พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวจีน

โพสท์ใน ประเพณี วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ประเพณีวัฒนธรรมสิงคโปร์

ประชากรของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ รวมถึงส่วนใหญ่ยังยึดถือขนบธรรมเนียมในแบบดั้งเดิม ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษหรือว่าการไหว้บรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าที่มีความคิดแตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมธิดา ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ให้ความเมตตา ความสุข เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ขณะที่ชาวฮินดูบูชา เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

เทศกาล สำคัญของสิงคโปร์ ส่วนมากมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา เริ่มตั้งแต่

  • เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ชาวสิงคโปร์ที่มีเชื้อสายจีนจะจัดงานเซ่นไหว้เทพเจ้าและงานรื่นเริงอย่าง สนุกสนาน โดยรัฐบาล ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ จะมีการหยุดเวลาทำการเป็นเวลา 2 วัน แต่บางแห่งอาจหยุดนานถึง 15 วัน
  • เทศกาล Good Friday ของชาวคริสต์ในช่วงประมาณเดือนเมษายน จะมีการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขน
  • เทศกาลวิสาขบูชา (Vesak Day) ของชาวพุทธจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีการระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
  • เทศกาล Hari Raya Puasa ช่วงประมาณเดือนตุลาคม เป็นเทศกาลที่จัดได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังการสิ้นสุดพิธีถือ ศีลอดหรือรอมฏอน (Ramadan)
  • เทศกาล เทศกาล Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างและเป็นงานขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูในสิงคโปร์

ชาว สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลายแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ แต่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงความเชื่อเรื่องเทพเจ้า

โพสท์ใน ประเพณี วัฒนธรรม, ประเพณีพื้นเมือง | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความเห็น