คลังเก็บป้ายกำกับ: ปีนัง

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน Pro!!! กระหน่ำ ฮอตสุดๆ

Pro!!! กระหน่ำ ฮอตสุดๆ
เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์
กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา เมอร์ไลอ้อน

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ, โปรโมชั่นทัวร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน
กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา MARINA BAY
โปรพิเศษ!!!!! ราคา 14,900.-

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, โปรโมชั่นทัวร์, โปรโมชั่นทัวร์ราคาพิเศษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย – สิงคโปร์

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน

วันที่1 : กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปีนัง-เรือ STAR CRUISE                                          
วันที่2 : ปีนัง-ปุตราจายา-ยะโฮบารู        
วันที่3 : ยะโฮบารู-ซิตี้ทัวร์-RESORT WORLD SENTOSA-UNIVERSAL STUDIO       
วันที่4 : ยะโฮบารู-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง                                        
วันที่5 : เก็นติ้ง-DUTYFREE-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, โปรโมชั่นทัวร์, โปรโมชั่นทัวร์ราคาพิเศษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล เรือ STAR CRUISE ปีนัง
วันที่1 : กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปีนัง-StarCruise
วันที่2 : ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง  
วันที่3 : เก็นติ้ง-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู           
วันที่4 : ยะโฮบารู-ซิตี้ทัวร์-RESORT WORLD SENTOT-UNIVERSAL STUDIO-กรุงเทพฯ

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, โปรโมชั่นทัวร์, โปรโมชั่นทัวร์ราคาพิเศษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน
เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล เรือ STAR CRUISE ปีนัง

วันที่1 : กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปีนัง-เรือ STAR CRUISE                                          
วันที่2 : ปีนัง-ปุตราจายา-ยะโฮบารู        
วันที่3 : ยะโฮบารู-ซิตี้ทัวร์-RESORT WORLD SENTOSA-UNIVERSAL STUDIO       
วันที่4 : ยะโฮบารู-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง                                        
วันที่5 : เก็นติ้ง-DUTYFREE-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ, โปรโมชั่นทัวร์, โปรโมชั่นทัวร์ราคาพิเศษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | 12 ความเห็น

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน

เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล เรือ STAR CRUISE ปีนัง
(บินเข้าหาดใหญ่ออกสิงคโปร)

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 10 ปี+ผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

   13-16 ก.พ. 57
   04-07 , 11-14 เม.ย. 57

18,900.-

17,900.-

5,000.-

โพสท์ใน ทัวร์มาเลเซีย | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงค์โปร์
เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล ล่องเรือ STAR CRUISE

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 10 ปี+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

   12-16 ก.พ. 57
   20-24 , 27-31 มี.ค. 57  

16,900.-

15,900.-

6,000.-

   31 ม.ค.-04 ก.พ. 57
   03-07 , 12-16 เม.ย. 57

17,900.-

16,900.-

6,000.-

โพสท์ใน ทัวร์มาเลเซีย, โปรโมชั่นทัวร์ราคาพิเศษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | 2 ความเห็น

สัมผัส 2 เทือกเขาสูง เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ ล่องเรือสตาร์ครูซ

Cameron  First World Hotel   11082011657  มาเลเซีย - สิงคโปร์ - สตาร์ครูซ

รายละเอียดทัวร์: มาเลเซีย สัมผัส 2 เทือกเขาสูง เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ ล่องเรือสำราญ STAR CRUISE

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : มาเลเซีย
ราคา : 15,900.-

วันแรก         กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – คาเมร่อนไฮแลนด์
04.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2  เคาน์เตอร์  สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

06.00 น.           เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่ DD7102

07.25 น.           ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทางรับประทานอาหารเช้า(1)(กล่อง) บนรถออกเดินทางสู่ อ.สะเดา

10.00 น             นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

12.00 น.           บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่คาเมร่อน

Cameron Highlands‎

Cameron Highlands‎

15.00 น.          นำท่านเดินทางถึง คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00 น.          บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (3) หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง       คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้ง
07.00 น.           บริการอาหารเช้า(4) แบบบุฟเฟต์ในโรงแรม  จากนั้นนำชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง ไร่ชา

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เก็นติ้ง

SKY WAY @ GENTING

SKY WAY @ GENTING

Genting Highlands

Genting Highlands

14.00 น.           นำท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ Genting Sky Way ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ควรแยกกระเป๋าเล็กขึ้นเก็นติ้ง) เ ทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์ อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย )ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นไกด์จะเป็นผู้นำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่นสล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า ตามอัธยาศัย           (อิสระอาหารเย็น)

วันที่สาม       เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ปีนัง – เรือ สตาร์ครูซ
06.00 น.           บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเก็นติ้ง

Petronas Twin Tower

Petronas Twin Tower

10.00 น.            เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur Garden City of Lights กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ”นำคณะชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก คือ 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตรถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น

12.00 น.           บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง

16.00 น.           เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตรนำท่านเช็คอินเข้าสู่เรือ Star Cruise (Super Star Libra) เรือระดับ 5 ดาวอิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส

LibraD

Star Cruise Super Star Libra

มาเลเซีย - สิงคโปร์ - สตาร์ครูซ

มาเลเซีย – สิงคโปร์ – สตาร์ครูซ

19.00 น.        ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ (8) ณ ห้องอาหารบนเรือชั้น9  พักบนเรือ Star Cruise (ห้องพักเป็นห้อง standard ไม่เห็นทะเล,ไม่มีหน้าต่าง ห้องละ 2 ท่าน ) standard ไม่เห็นทะเล,ไม่มีหน้าต่าง ห้องละ 2 ท่าน )

วันที่สี่          ปีนัง – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารบนเรือ เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00 น.            นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church ,  ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย กราบเจ้าแม่กวนอิมวัดเขาเต่า(ถ้ามีเวลา)

12.00 น.              บริการอาหารกลางวัน(10) ณ ภัตตาคาร  หลัง อาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมายเช่น เหล้า, บุหรี่

18.00 น.             นำท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่บริการอาหารเย็น(11) ไก่ทอดหาดใหญ่ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

22.00 น.             เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7117

23.25 น.             ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

*******************************************************

##บนเรือ สตาร์ครูซ และ บนเกนติ้งไม่มีเตียงเสริม หากท่านต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท ##

อัตราค่าบริการ

เดือน : 
กำหนดการเดินทางวันที่ : 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: 
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง):  
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด:  -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าพักเรือ Star Cruise 1 คืน
 • ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้  ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน
1.  กรุณามัดจำ 5,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
2.  พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น หรือ ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3.  สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน  การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
 3. ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทำทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
 4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
โพสท์ใน ทัวร์ต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 3 ความเห็น